13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου

Περιγραφή:

13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

Ραδιοφωνικές εκπομπές