2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Τα Δυνατά Αδύνατα

Έθιμα και παραδόσεις των Χριστουγέννων από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα