Δημοτικό Σχολείο Χρυσαυγής

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί Διαχειριστές σχολείου

Περιγραφή:

Δημοτικό Σχολείο Χρυσαυγής
Σύντομη δεκαπεντάλεπτη εκπομπή

Θεματολογία: Τέχνη και Πολιτισμός ,

Ραδιοφωνικές εκπομπές