1ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής Ιωαννίνων

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου

Περιγραφή:

1ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής
Τάξη/Τμήμα: Ε2
Υπεύθυνος: Μπούνας Α. Κωνσταντίνος

Ραδιοφωνικές εκπομπές