3ο Π.Π.Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου

Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Εθελοντής

Ένα τραγούδι για τον εθελοντισμό. Η προσφορά των μικρών εθελοντών στο περιβάλλον, στην κοινωνία.