2ο Π.Π. Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια
Εκπαιδευτικοί Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Διαδικτυακές Διαδρομές: Πόσο Ασφαλείς Μπορεί να Είναι;

Η εκπομπή μας αφορά το πόσο το Διαδίκτυο επηρεάζει τη ζωή μας στον οικονομικό, επαγγελματικό, πνευματικό και πολιτιστικό τομέα. Είναι όμως ασφαλές; Θα αναφέρουμε τρόπους προστασίας για την ασφαλή περιήγησή μας.