Περιγραφή:

Δημιουργία Ραδιοφωνικών Εκπαιδευτικών, Κοινωνικών και Μουσικών Εκπομπών στο European School Radio από μαθητές/τριες του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο του Ομίλου Δημοσιογραφίας/Μ.Μ.Ε – Παραγωγής Ραδιοφωνικών Εκπομπών.

Ραδιοφωνικές εκπομπές