19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί Διαχειριστές σχολείου

Περιγραφή:

19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
-Μαθητικό ραδιόφωνο 19ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Hate vs love

-

Hate speech vs our words of love

Ραδιουργίες

-

19ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών