Περιγραφή:

Eπιθυμούμε να αρχίσουμε μια συμμετοχή μαθητών μας στο ευρωπαϊκό σχολικό ραδιόφωνο.

Ραδιοφωνικές εκπομπές