ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου

Περιγραφή:

Το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εκπροσωπούμενο από τη Διευθύντρια Ελένη Μούζουρα και τον εκπαιδευτικόΚοσμά Τουλούμη, σε συνεγρασία με το 1ο ΕΠΑΛ Νεάπολης εκπροσωπούμενο από τον εκπαιδευτικό Καϊμασίδη Θεοδόση, αποφάσισαν να συνεργαστούν για τη δημιουργία ιντερνετικού μαθητικού ραδιοφώνου, στο πλάσιο Σχολικού Προγράμματος και διασχολικής συνεργαίας.

Ραδιοφωνικές εκπομπές