2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Συμμετοχή με προηχογραφημένη ραδιοφωνική εκπομπή πάνω σε διάφορα θέματα της επικαιρότητας κλπ..

Ραδιοφωνικές εκπομπές