Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσοχωρίου

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Θεματολογία: Τέχνη και Πολιτισμός ,

Ραδιοφωνικές εκπομπές