Εκπαιδευτήρια ” Η Ελληνική Παιδεία ” Γυμνάσιο Ηρακλείου

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Περιγραφή του προγράμματος του περιβαλλοντικού ομίλου του σχολείου μας και αναφορά στο περιβαλλοντικό διήμερο στην Πελοπόννησο.

Θεματολογία: Υγεία ,

Ραδιοφωνικές εκπομπές