ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΥΘΝΟΥ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια
Εκπαιδευτικοί Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Επιθυμούμε να οργανώσουμε για πρώτη φορά ραδιοφωνική ομάδα στο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Κύθνου

Ραδιοφωνικές εκπομπές