Δημοτικό Σχολείο Ευρωπού

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου

Περιγραφή:

Οι μαθητές-τριες της Ε τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ευρωπού συνθέτουν ένα τραγούδι με τα συναισθήματα τους για το σχολείο τους.

Θεματολογία: Μουσική ,

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Τα μαθητικά μ

Οι μαθητές-τριες του Δημοτικού Σχολείου Ευρωπού εκφράζουν, μέσω της μουσικής, τα συναισθήματα τους για το σχολείο…