Περιγραφή:

ΤΡΑΓΟΎΔΙ

Θεματολογία: Υγεία ,

Ραδιοφωνικές εκπομπές

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ) ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.