Δημοτικό Σχολείο ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου

Περιγραφή:

Θεματολογία: Κοινωνικά Θέματα ,

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Πρόσφυγες

Διαφημιστικό σποτ ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τους πρόσφυγες και τις ανάγκες τους