Περιγραφή:

Πρόκειται για ένα ραδιοφωνικό σποτάκι που ετοιμάσαμε με τα παιδιά της Β’ τάξης με θέμα το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης.

Ραδιοφωνικές εκπομπές

ΜπλαΜπλουΜπλι

Πρόκειται για ένα σποτάκι που ετοιμάσαμε με τα παιδιά της Β’ τάξης με θέμα το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης.