Περιγραφή:

Ο σκοπός μας είναι να ευαισθητοποιηθούμε και εμείς δίνοντας το δικό μας μήνυμα που αφορά “”τον ενεργό πολίτη”” στην προσπάθειά μας να αντιληφθούμε τη σημασία του “”πολίτη”” και την αξία αλλά και την ανάγκη της συμμετοχής στα κοινωνικά θέματα.
Το σύνθημά μας είναι “”ΕΝΕΡΓΟ-ΠΟΙΟΥΜΑΙ””!

Θεματολογία: Κοινωνικά Θέματα ,

Ραδιοφωνικές εκπομπές

ΕνεργοΠοιούμε

Ο σκοπός μας είναι να ευαισθητοποιηθούμε και εμείς δίνοντας το δικό μας μήνυμα που αφορά “τον ενεργό πολίτη” στην προσπάθειά μας να αντιληφθούμε τη σημασία του “πολίτη” και την αξία αλλά και την ανάγκη της συμμετοχής στα κοινωνικά θέματα.