Γυμνάσιο Καστριτσίου Πατρών

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Στα πλαίσια των Βιωματικών Δράσεων της Β τάξης θα κάνουμε μια εκπομπή.

Ραδιοφωνικές εκπομπές