Περιγραφή:

Ηχητικό μήνυμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες από μαθητές της πέμπτης τάξης.

Θεματολογία: Κοινωνικά Θέματα ,

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Όλοι ίδιοι

Σύντομο ηχητικό μήνυμα όπου τα παιδιά της πέμπτης τάξης μιλούν για τις ανθρώπινες αξίες, όπως η αλληλεγγύη…