Περιγραφή:

Ένα project για τη βία.

Θεματολογία: Κοινωνικά Θέματα ,

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Βία

Τα παιδιά μιλούν για την οικογενειακή βία. Συναισθήματα, συνέπειες και τρόποι αντιμετώπισης.