Περιγραφή:

Ηχογραφημένα γαλλικά ποιήματα για τη τρομοκρατία που γράφτηκαν από τα παιδιά του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος στα πλαίσια ενός διαπολιτιστικού προγράμματος ”Nous sommes tous Francais”, ”Είμαστε όλοι Γάλλοι”

Θεματολογία: Τεχνολογία & επιστήμη ,

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Φυσικοί

Είναι μια εκπομπή στην οποία οι μαθητές του 2ου και του 6ου ΔΣ Αρτέμιδος παρουσιάζουν τις μεγάλες γυναίκες φυσικούς από την εποχή της Μαρί Κιουρί μέχρι σήμερα. Η εκπομπή εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος ”Παίζοντας μς τα πρωτόνια” του πειράματο …

Μήνυμα

Ηχογραφημένα γαλλικά ποιήματα για την τρομοκρατία που γράφτηκαν από τα παιδιά του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος στα πλαίσια του διαπολιτιστικού προγράμματος ”Είμαστε όλοι Γάλλοι” (”Nous sommes tous Français”).