Ειδικό ΕπαγΓενικό Λύκειοματικό Γυμνάσιο Αχαρνών

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Θα παρουσιάσουμε τις εκπαιδευτικές δράσεις του σχολείου μας.

Ραδιοφωνικές εκπομπές