Περιγραφή:

3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω
Μουσική και Ενημερωτική Εκπομπή

Ραδιοφωνικές εκπομπές