Περιγραφή:

1ο ΕΠΑΛ Διονύσου
1ο ΕΠΑΛ Διονύσου
-Επαγγελματικό Λύκειο Δήμου Διονύσου

Ραδιοφωνικές εκπομπές