Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Το ζητούμενο είναι η κοινωνικοποίηση και η απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων από τους μαθητές ενός ορεινού σχολείου της Άρτας.

Ραδιοφωνικές εκπομπές