Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

μηνιαίες εκπομπές με θέμα το Σχολικό εκφοβισμό

Ραδιοφωνικές εκπομπές