Περιγραφή:

Θεματολογία: Μουσική ,

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Metal μουσική

Ένα μουσικό αφιέρωμα στη μουσική Metal Καραγκούνης Θωμάς παρουσίαση Μπαμπαλής Θανος παραγωγή