2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Θεματολογία: Παραμύθια και ιστορίες ,

Ραδιοφωνικές εκπομπές