Περιγραφή:

Ένα “”μικρό””, “”ζεστό”” και””πολύχρωμο”” σχολείο στη Βάρη που με τους μαθητές της Α’ Δημοτικού κάθε μέρα, δημιούργουμε όμορφες μεγάλες στιγμές!
Η συμμετοχή μας στο European School Radio έχει στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου, γιατί πιστεύουμε ότι όσο πιο μικροί είμαστε τόσο μεγαλύτερα πράγματα μπορούμε να καταφέρουμε!

Ραδιοφωνικές εκπομπές