Περιγραφή:

Τα “Ραδιοφιλαράκια Κροκεών”- μαθητές της Στ΄τάξης του Δ. Σχολείο Κροκεών Λακωνίας σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον τόπο τους.

Θεματολογία: Κοινωνικά Θέματα ,

Ραδιοφωνικές εκπομπές