2ο – 3ο Δημοτικό Σχολείο ΠΑΠΑΓΟΥ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί Διαχειριστές σχολείου

Περιγραφή:

2ο Δ.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ

Θεματολογία: Τέχνη και Πολιτισμός ,

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Ασφάλεια στο διαδίκτυο- Ερωτήσεις γονέων-Απαντήσεις μαθητών

Οι μαθητές της Δ’ τάξης, καλούν τους γονείς για μια συζήτηση που αφορά την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Θεματολογία: Τεχνολογία & επιστήμη,