ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ JUNIOR ACADEMY – ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Νηπιαγωγείο
Εκπαιδευτικοί Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

…Αλέξη, μη φοβάσαι..!

Συμμετοχή του Πρότυπου Νηπιαγωγείου Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου “Junior Academy-Χερρονάσιος Σχολή” στο διαγωνισμό “Κάν’ το ν’ ακουστεί 2019”, με θέμα “Η φωνή μας, ασπίδα στα λόγια του μίσους”.

“The Missing Piece”

-

Following the awareness of our kindergarten pupils, with Cultural Heritage subjects, the children’s attention was drawn to “the stolen daughter – Caryatida” and her non-return after so many years. They wanted to create a spot to awaken. “The pupils vis …