ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΤΩ – ΤΣΑΚΙΡΗ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Νηπιαγωγείο
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

SAVE THE EARTH

Young students of LITO kindergarten with the song they created for the protection of the environment try to raise awareness of their fellow citizensThe role of teachers was auxiliary as they, with the help of encouragement, sought to raise children’s a …