1ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Country: Ελλάδα


Description:

Productions

Δες Τα Πράγματα Αλλιώς

Συμμετοχή του Δημοτικού της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου στον διαγωνισμό “Κάντο ν’ ακουστεί – τραγούδι 2019”