1ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Δες Τα Πράγματα Αλλιώς

Συμμετοχή του Δημοτικού της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου στον διαγωνισμό “Κάντο ν’ ακουστεί – τραγούδι 2019”