3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Country: Ελλάδα


Description:

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Το 3o Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου είναι ένα δημόσιο σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που καλύπτει τις ανάγκες μιας αστικής περιοχής που βρίσκεται κοντά στις Πανεπιστημιακές και Πολυτεχνικές Σχολές στην περιοχή του Ζωγράφου. Στη σύγχρονη μορφή της, πρόκειται για τη μονάδα που προέκυψε κατόπιν συγχώνευσης δύο σχολείων το 2014 και αριθμεί 269 μαθητές ηλικίας 6-12 ετών και 32 μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού. Το σχολείο έχει να επιδείξει μια μακρόχρονη πορεία (ιδρύθηκε με ΦΕΚ στις 22/2/1962) και τα τελευταία χρόνια η παρουσία του στην τοπική κοινότητα εμπλουτίστηκε με σύγχρονες δράσεις και προγράμματα εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας. Το σχολείο επιδιώκει να εμπλουτίζει διαρκώς την εικόνα μιας δυναμικής εκπαιδευτικής κοινότητας.

Productions