8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

8dimvyron

1η παραγωγή από τους μαθητές το Ε3 του 8ου δημοτικού σχολείου Βύρωνα

Θεματολογία: Τέχνη και Πολιτισμός,