8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

τα σκουπίδια του ενός είναι του άλλου ο θασαυρός

ένα σύντομο ραδιοφωνικό μήνυμα για τη αξία της ανακύκλωσης και την αναγκαιότητά της στη σημερινή εποχή.

Ξίφος τιτρώσκει σώμα τον δε νουν λόγος

Σύντομο ακουστικό μήνυμα για την λεκτική βία και με αντισταθμιστικό λόγο τραγούδι του Π. Θαλασσινού “ο κόσμος είναι ένα βουνό”