8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Ξίφος τιτρώσκει σώμα τον δε νουν λόγος

Σύντομο ακουστικό μήνυμα για την λεκτική βία και με αντισταθμιστικό λόγο τραγούδι του Π. Θαλασσινού “ο κόσμος είναι ένα βουνό”