4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

+ (positive) internet

Εκπομπή από τους μαθητές της ΣΤ του 4ου ΔΣ Πετρούπολης αφιερωμένη στην ημέρα ασφαλους διαδικτύου 2018