1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

ΝΑ ΞΑΝΑΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗ ΧΑΡΑ!

Συμμετοχή των μαθητών της Β’ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γλυκών Νερών στο διαγωνισμό “Καν’ το ν’ ακουστεί” 2020 https://video.sch.gr/asset/detail/grUXXx84EXhQSJeLSk1smW2r

The Earth is in danger!

-

Participation of 1st Primary School of Glyka Nera to the competition “Kanto nakoustei” 2020 https://video.sch.gr/asset/detail/r1YkXiEeaQUmTj4lQbINfnsN