94ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί Διαχειριστές σχολείου

Περιγραφή:

94ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Οι μαθητές των τάξεων Ε΄ και Στ΄ του ολοήμερου του σχολείου μας, θα παρουσιάσουν μία εκπομπή αφιερωμένη στο μπούλινγκ

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Εκφοβισμός

Οι μαθητές των τάξεων Ε και Στ του ολοήμερου του σχολείου μας, θα μιλήσουν για τον εκφοβισμό (μπούλινγκ)

Θεματολογία: Κοινωνικά Θέματα,