6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου

Περιγραφή:

Katerina K.
6ο Δημοτικό Αγίας Παρασκευής

Ραδιοφωνικές εκπομπές