15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου

Περιγραφή:

15ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας
Το Α3 συμμετέχει στο μαθητικό ραδιόφωνο

Ραδιοφωνικές εκπομπές