ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ “ΝΙΚΟΛΑΙΔΕΙΟ-ΜΑΛΑΧΕΙΙΟ”

Country: Ελλάδα


Description:

Productions

“Αλληλεγγύη”

Συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας Λέρου στο διαγωνισμό ραδιοφωνικού σπότ “Κάντο ν’ ακουστεί 2021”