15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

“Be kind please!”

-

The students of B1 (by 15th Elementary School of Rhodes) thought of phrases that annoy them in their school environment. They would like them to be heard in public so that everyone would realize how bad they sound. They are worlds of hate and hatred th …