3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Country: Ελλάδα


Description:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Productions

Crazy Radio Class (Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

Οι μαθητές του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στέλνουν το μήνυμά τους για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού.