3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Crazy Radio Class (Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

Οι μαθητές του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στέλνουν το μήνυμά τους για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού.