8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Χώρα: Ελλάδα
Βαθμίδα: Δημοτικό
Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου


Περιγραφή:

Ραδιοφωνικές εκπομπές

All Together For A Better Life

-

A song for the environment created by the pupils of the 8th Primary School of Kalamaria. The students worked in teams and each team created one part of the song (couple, refrain, bridge). Both the lyrics and the music were created by the students. With …