ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

Country: Ελλάδα
Teachers
School admins


Description:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Productions

EuroTravellers

Οι μαθητές της Ε’ και Στ’ του Δημοτικού Σχολείου Νέας Μεσημβρίας θα σας ενημερώνουν για τις όλες τις δράσεις του ΕυρωπαΪκού Προγράμματος Erasmus ΚΑ229 που συμμετέχει το σχολείο τους μαζί με άλλες τέσσερις χώρες, την Ουαλία, την Ιταλία , την Ισπανία και …

EuroTravellers

Οι μαθητές της Ε’ και Στ’ του Δημοτικού Σχολείου Νέας Μεσημβρίας θα σας ενημερώνουν για τις όλες τις δράσεις του ΕυρωπαΪκού Προγράμματος Erasmus ΚΑ229 που συμμετέχει το σχολείο τους μαζί με άλλες τέσσερις χώρες, την Ουαλία, την Ιταλία , την Ισπανία και …

EuroTravellers

Οι μαθητές της Ε’ και Στ’ του Δημοτικού Σχολείου Νέας Μεσημβρίας θα σας ενημερώνουν για τις όλες τις δράσεις του ΕυρωπαΪκού Προγράμματος Erasmus ΚΑ229 που συμμετέχει το σχολείο τους μαζί με άλλες τέσσερις χώρες, την Ουαλία, την Ιταλία , την Ισπανία και …

EuroTravellers

Οι μαθητές της Ε’ και Στ’ του Δημοτικού Σχολείου Νέας Μεσημβρίας θα σας ενημερώνουν για τις όλες τις δράσεις του ΕυρωπαΪκού Προγράμματος Erasmus ΚΑ229 που συμμετέχει το σχολείο τους μαζί με άλλες τέσσερις χώρες, την Ουαλία, την Ιταλία , την Ισπανία και …

EuroTravellers

Οι μαθητές της Ε’ και Στ’ του Δημοτικού Σχολείου Νέας Μεσημβρίας θα σας ενημερώνουν για τις όλες τις δράσεις του ΕυρωπαΪκού Προγράμματος Erasmus ΚΑ229 που συμμετέχει το σχολείο τους μαζί με άλλες τέσσερις χώρες, την Ουαλία, την Ιταλία , την Ισπανία και …