Εκπαιδευτικοί
Διαχειριστές σχολείου

Περιγραφή:

2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ραδιοφωνικές εκπομπές

The environment

A song with Greek lyrics written by the children of the nursery school of Drepano (4 & 5 years old) about what people need to look for in order to protect it. The melody came from random tests in our classroom. “A tree if you plant your lungs you w …